9 mar. 2015

MAGNEȚI. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE.

             Astăzi am învățat unii de la alții: elevii clasei a VIII-a C au fost ”profesorii” elevilor clasei a IV-a B (înv. Vlad Guther Elena).

video

24 feb. 2015

12 feb. 2015

Consiliul consultativ - CHIMIEInvestește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere
Domeniul major de intervenție 1.3 – Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională
Titlu proiect: Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”
Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155
Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Tema: Centralizarea site-urilor utile în desfășurarea activităților la clasa  (Consiliul consultativ de specialitate - CHIMIE, ISJBN)

 
video