2 iun. 2018

Colorația flăcării

- coloraţia flăcării: în această reacţie se observă culoarea pe care o imprimă unei flăcări incolore de gaz, sărurile volatile aduse la incandescenţă.


24 mai 2018

Formule și ecuații chimice - clasa a VII-a


Rând  I

Scrie ecuațiile reacțiilor chimice și stabilește coeficienții:

Hidrogen + brom = acid bromhidric
Calciu + oxigen = oxid de calciu
Carbonat de cupru (II) = oxid de cupru (II) + dioxid de carbon
Sodiu + apa = hidroxid de sodiu + hidrogen
Acid sulfuric + hidroxid de magneziu = sulfat de magneziu + apă
Oxid de fer (III) + aluminiu = oxid de aluminiu + fer
Hidroxid de sodiu + clorură de aluminiu = hidroxid de aluminiu + clorură de sodiu
Clorură de fer (II) + hidroxid de potasiu = clorură de potasiu + hidroxid de fer (II)
Cupru + azotat de argint = azotat de cupru (II) + argint


Rând  II

Scrie ecuațiile reacțiilor chimice și stabilește coeficienții:

Hidrogen + iod = acid iodhidric
Hidroxid de potasiu + sulfat de zinc = hidroxid de zinc + sulfat de potasiu
Clorură de fer (III) + hidroxid de natriu = clorură de natriu + hidroxid de fer (III)
Aluminiu + oxid de fer (III) =  fer + oxid de aluminiu
Magneziu + oxigen = oxid de magneziu
Potasiu + apa = hidroxid de potasiu + hidrogen
Acid sulfuric + hidroxid de calciu = sulfat de calciu + apă
Carbonat de magneziu = oxid de magneziu + dioxid de carbon
Aluminiu + azotat de argint = azotat de aluminiu + argint